Strona główna
Oferta:
  Siłownia dla pań
  Siłownia
  Studio odnowy
     biologicznej

  Sala gier małych
  Sala wykładowa
  Sala gimnastyki
     korekcyjnej

Cennik
Grafik obciążenia
   hali sportowej

Historia powstania
   obiektu

Opis obiektu
Regulamin
Galeria
Kontakt
 

HISTORIA POWSTANIA OBIEKTU

 

Swoją historię hala sportowa zaczęła od ujęcia inwestycji w "Strategii rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile". Środki na budowę pozyskano dzięki staraniom Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej prof. dra hab. Kazimierza PAJĄKA od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Prezydenta Miasta Piły.

 

W załączniku do Uchwały Nr XXIX/208/07 Senatu PWSZ im. Stanisław Staszica w Pile z dnia 22.02.2007 w punkcie 8.4 Budowa Hali Sportowej napisano : W latach 2005-2006 wykonano roboty rozbiórkowe istniejącego obiektu (hali sportowej po byłej WOSS) oraz znaczną część robót budowlanych. Pozostałe roboty budowlane , instalacje, jak również zagospodarowanie terenu oraz dostawa i montaż wyposażenia zrealizowane zostaną w 2007 roku.

 

Oficjalnego uroczystego otwarcia nowej HALI SPOTROWEJ dokonał Rektor prof. dr hab. Kazimierz PAJĄK w dniu 20 grudnia 2007 roku.

 

W przecięciu wstęgi uczestniczyli m.in. Tomasz Wiktor- Dyrektor Departamentu Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, Zbigniew Kosmatka - Prezydent Miasta Piły, gen. Zenon Kułaga Radny Rady Powiatu Pilskiego oraz Władze Rektorskie.

 

Poświęcenia nowo otwartej hali dokonał ksiądz proboszcz Stanisław Oracz.

 

Burzenie starej hali

Otwarcie hali

Tablica pamiątkowa

 
 

 

 
Skontaktuj się z administratorem strony