Strona główna
Oferta:
  Siłownia dla pań
  Siłownia
  Studio odnowy
     biologicznej

  Sala gier małych
  Sala wykładowa
  Sala gimnastyki
     korekcyjnej

Cennik
Grafik obciążenia
   hali sportowej

Historia powstania
   obiektu

Opis obiektu
Regulamin
Galeria
Kontakt
 

CENNIK KORZYSTANIA Z POMIESZCZEŃ HALI SPORTOWEJ

cennik obowiązuje od 31.08.2009 roku
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 3/12 Kanclerza PWSZ z dnia 10.09.2012

 

Cennik wynajmu hali:

na zajęcia treningowe, szkoleniowe z zakresu sportu i rekreacji z młodzieżą
(poniedziałek - piątek godz. 7.00-15.00)
 
45 zł/45',  55 zł/h

kluby i organizacje sportowe   70 zł/h

osoby fizyczne, instytucje, zakłady pracy   80 zł/h

 

Cennik wynajmu hali na grę w tenisa ziemnego:

studenci PWSZ  
35 zł/h

pracownicy PWSZ   40 zł/h

osoby fizyczne, instytucje , zakłady pracy   50 zł/h

 

Cennik jednorazowego skorzystania

Kto korzysta

Rodzaj usługi - cena korzystania

Siłownia dla pań

Siłownia

Sauna

Tenis stołowy

Studenci

5 zł/1h

4 zł/1h

10 zł/0,5h, 16 zł/1h

5 zł/1h

Pracownicy PWSZ

6 zł/1h

4 zł/1h

10 zł/0,5h, 16 zł/1h

8 zł/1h

Osoby fizyczne

8 zł/1h

6 zł/1h

12 zł/0,5h, 18 zł/1h

8 zł/1h

Wynajem całego pomieszczenia

70 zł/1h
max 10 osób

40 zł/1h
max 8 osób

64 zł/0,5h, 80 zł/1h
max  jednorazowo 8  osób

20 zł/1h
Jednocześnie mogą grać 4 osoby

 

Karnety - ceny wielokrotnego skorzystania (5 i 10 razy)

Kto korzysta

Rodzaj usługi - cena korzystania

Siłownia dla pań

Siłownia

Sauna

Tenis stołowy

Studenci

20 zł- 5x1h


40 zł- 10x1h

16 zł- 5x1h


32 zł- 10x1h

40 zł- 5x0,5h,
64 zł-5x1h

80 zł-10x0,5h,
128zł-10x1h 

 20 zł-5x1h

 
34 zł-10x1h

Pracownicy PWSZ

24 zł- 5x1h


48 zł-10x1h

16 zł- 5x1h


32 zł- 10x1h

40 zł- 5x0,5h,
64 zł-5x1h

80 zł-10x0,5h,
128zł-0x1h 

 32 zł-5x1h

 
64 zł-10x1h

Osoby fizyczne

32 zł- 5x1h


64 zł-10x1h

24 zł- 5x1h


48 zł- 10x1h

48 zł- 5x0,5h,
72 zł-5x1h

96 zł-10x0,5h,
144 zł-0x1h

 32 zł-5x1h

 
64 zł-10x1h

Wynajem całego pomieszczenia

280 zł- 5x1h


560 zł-10x1h

160 zł- 5x1h


320 zł-10x1h

256 zł-5x0,5h,
320zł-5x1h

512 zł-10x0,5h,
640zł-10x1h

 80 zł - 5x1h


160 zł - 10x1h

 

Karnety - cennik usług łączonych

Sposób skorzystania

 

Rodzaj usługi - cena korzystania

Siłownia dla pań 1h + Sauna 0,5h

Siłownia 1h +Sauna 0,5h

Wejście jednorazowe

20 zł

18 zł

Wejście pięciokrotne

80 zł

72 zł

Wejście dziesięciokrotne

160 zł

144 zł

 

Siłownia dla pań 4x1h + Siłownia 4x1h + Sauna  2x1h

Karnet dziesięciogodzinny

80 zł

 

Wynajem całego obiektu  
300zł/h

Wynajem na organizację zawodów, imprez sportowych, treningów, obozów sportowych   indywidualne negocjacje z wynajmującym

 

 

 
Skontaktuj się z administratorem strony